News

कला संकाय

  • हिन्दी साहित्य
  • संस्कृत
  • समाज शास्त्र
  • राजनीति विज्ञान
  • अर्थ शास्त्र
  • अंग्रेजी साहित्य
  • गृह विज्ञान
  • प्राचीन भारतीय इतिहास
  • शिक्षा शास्त्र

विज्ञान संकाय

  • गणित
  • रसायन विज्ञान
  • वनस्पति विज्ञान
  • भौतिक विज्ञान
  • जन्तु विज्ञान

वाणिज्य संकाय

  • कॉमर्स

प्रशिक्षण संकाय

  • डी0 एल0 एड्0 (बी0 टी0 सी0)